KONTAKT

КОНТАКТ

Skupina funguje výhradně k distribuci aktuálních informací o pomoci ukrajinským krajanům v České Lípě a okolí. Jsme schopni zajistit překlad do ukrajinštiny a zprostředkovat důležité informace, kontakty a pomoc.


Kontakt:
Група працює виключно для поширення актуальної інформації про допомогу українським співвітчизникам у Чеській Ліпі та її околицях. Ми можемо надати послуги перекладача та надати важливу інформацію, контакти та допомогу.


Контакти: