AKTUÁLNÍ SBÍRKY

ПОТРЕБИ

Některé sbírky fungují pro příjem i výdej věcí. Sbírky, kam si můžete pro pomoc přijet, jsou označeny modrým kolečkem. 🔵

Деякі колекції працюють як на отримання, так і на публікацію речей. Колекції, до яких можна звернутися за допомогою, позначені синім колом. 🔵

SOUHRNNÝ PŘEHLED SBÍREK ČR

SEZNAM FINANČNÍCH SBÍREK: PŘEHLED VŠECH FINANČNÍCH SBÍREK, KTERÉ SE KONAJÍ NA ÚZEMÍ ČR

СПИСОК ФІНАНСОВИХ КОЛЕКЦІЙ: ОГЛЯД УСІХ ФІНАНСОВИХ ЗБІРЯНИХ, ЩО БУЛО ЗБЕРЕЖЕНО НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ